Home » Firma massage

Medarbejderpleje giver øget velvære.
Nedsætter sygefraværet.
Afhjælper rygsmerter – museskader og hovedpine.

Ordningen kan tilbydes som en hel eller delvis firmabetalt aftale. Nogle steder er det et gratis tilbud til medarbejderne fra virksomhedens side, andre steder betaler medarbejderen en del af udgiften ( dette ordnes internt eksempelvis via løntræk )

Massøren medbringer selv alt nødvendigt udstyr. Lokalet skal være et roligt sted med nem adgang til en håndvask.

Prisen er 275 kr pr halve time (momsfrie sundhedsydelser) Som oftest er det halv eller hel times moduler, hvor medarbejderen selv bestemmer hvad der skal masseres. Kørsel + eventuelle pauser skal der ikke betales for. Der fremsendes faktura hver måned.

Skatteregler for sundhedsordninger. Skattefrihed for medarbejder og arbejdsgiver

(obs: opdatering 2012, se læsevenlig brochure fra 2014 her: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/tax/Deloitte%20Sundhedsydelser%202014.pdf )

Sundhedsydelser er fradragsberettiget for arbejdsgiveren og kan modtages skattefrit af medarbejderen, så længe udgiften afholdes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik.

Sundhedsordninger så som massage, akupunktur, zoneterapi, fysioterapi, kiropraktik kan modtages skattefrit af medarbejderen, når der er tale om behandling, lindring eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader. Kilder: Skatte- og fradragsregler for sundhedsordninger forefindes i ligningsloven, ligningsvejledningen og statsskatteloven.